دریچه ای رو به اگاهی

موضوعات برنامه دریچه ای روبه آگاهی

 این برنامه با حضور میهمانان در روزهای یکشنبه راس ساعت 14 بوقت اروپای مرکزی ضبط میگردد.

علاقه مندان به شرکت در برنامه ی رادیویی دریچه ای روبه آگاهی(میزگرد هفته) میتوانند با ارسال ایمیل به آدرس (Amoozesh@bashariyat.org) اعلام آمادگی نمایند.

برنامه رادیویی دریچه ای رو به آگاهی در 6 ماهه اول 2018

برنامه های اجرا شده در سال 2018 

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) به تاریخ 2018 /02 /16

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (هیجدهمین سالگرد تاسیس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران) میهمان برنامه : اقای منوچهر شفایی موسس و بنیانگذار کانون و فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) به تاریخ 2018 /01 /30

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی بحران آب و فرونشست ها در ایران) میهمانان برنامه : دکتر زهرا ارزجانی  پژوهشگر و فعال حقوق بشر و کاوه شیخ محمدی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) به تاریخ 2018 / 01/ 23

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( نقش گفتگوی سالم در تحقق ازادی بیان ) میهمانان برنامه : حمید حمیدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر و حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای مریم مرادی


برنامه های اجرا شده : در سال 2017

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق ترنس ها در ایران) به تاریخ 2017 /10 /24

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق ترنس ها در ایران) میهمانان برنامه : – اقای امیر حسین ذوالقدری کنشگر برابری جنسی و جنسیتی – اقای امیر نیلو : پژوهشگر – تحلیلگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (صدور حکم اعدام آری یا خیر؟) به تاریخ 2017 /10 /20

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (موضوع : صدور حکم اعدام آری یا خیر؟) میهمانان برنامه : – اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای آسو رستمی فعال حقوق بشر – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) به تاریخ 2017 /10 /10

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (دموکراسی و مردم سالاری) میهمانان برنامه : اقای منوچهر شفایی پژوهشگر – محقق و فعال حقوق بشر – اقای زرتشت احمدی راغب فعال مدنی از ایران – اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر) به تاریخ 2017 /10 /03

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی برده داری  مدرن در قرن اخیر) میهمان برنامه : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) به تاریخ 2017 /09 /29

برنامه دریچه ای رو به آگاهی با موضوع : (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران) میهمانان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی – اقای امیر نیلو محقق – تحلیلگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) به تاریخ 2017 /08 /29

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) میهمانان برنامه : اقای امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا – اقای منوچهر شفایی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ 2017 /08 /18

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) میهمان برنامه : خانم فرح دوستدار محقق در علوم سیاسی و اجتماعی و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ 2017 /08 /11

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت  تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) میهمانان برنامه : خانم رضوان مقدم پژوهشگر فعال حقوق بشر و حقوق زنان – اقای حسام ناصحی ارجمند فعال سیاسی و با اجرای خانم مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ 2017 /08 /08

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) میهمانان برنامه : خانم زرین تاج الیاسی فعال حقوق بشر – اقای امیر نیلو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی وضعیت اب در خرمشهر و ابادان به مناسبت یادآوری درگیری های و جنبش اعتراضی مردم) به تاریخ 2017 /07 /28

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی وضعیت اب در خرمشهر و ابادان به مناسبت یادآوری درگیری های و جنبش اعتراضی مردم) میهمان برنامه : اقای امیر نیلو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (علل وقوع جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) به تاریخ 2017 /07 /25

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (علل وقوع  جنبش دانشجویی 18 تیر ماه 1378) میهمانان برنامه : امیر نیلو فعال حقوق بشر – حسام ناصحی ارجمند فعال حقوق بشر با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) به تاریخ 2017 /07 /18

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار) میهمانان برنامه : امیر نیلو فعال حقوق بشر – زرین تاج الیاسی فعال حقوق بشر

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ) به تاریخ 2017 /06 /27

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﻲ و ﺩﻻﻳﻞ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ) میهمانان برنامه : اقای ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﻔﺎﻳﻲ  ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ و ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ – رضا اکبرزاده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰی – اقای ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺠﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) به تاریخ 2017 /06 /20

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی) میهمانان برنامه : زرتشت احمدی راغب فعال مدنی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر – محمد لستانجو فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) به تاریخ 2017 /06 /13

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی حقوق کودک در ایران) میهمانان برنامه : خانم سوسن بهار : تلاش گر عرصه لغو کار کودک و دفاع از حق کودکی – اقای منوچهر شفاهی : پژوهشگر و فعال حقوق بشر و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) به تاریخ 2017 /06 /06

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ﻟﻴﺪا اﺷﺠﻌﻲ اسالمی – ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﺠﻮ

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) به تاریخ 2017 /06 /02

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : ژاله وفا : فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی – بیژن فتحی : عضو کانون صنفی معلمان ایران و عضو کانون معلمان در تبعید و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاﺗﻲ ﺑﺸﺮ) به تاریخ 2017 /05 /26

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاﺗﻲ ﺑﺸﺮ) ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : خانم ﻓﺮﺡ ﺩﻭﺳﺘﺪاﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ و ﻣﻮﻟﻒ ﻛﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ و ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ – اقای اﻣﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻮ ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻧﻬﻀﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪﻱ ﺩﺭ اﺭﻭﭘﺎ و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) به تاریخ 2017 /05 /16

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر) میهمان برنامه : اقای امیر نیلو (فعال حقوق بشر) و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم) به تاریخ 2017 /05 /09

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم) میهمانان برنامه : بانو فاطمه قریشی (فعال حقوق بشر) – جناب امیر نیلو (فعال حقوق بشر) و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) به تاریخ 2017 /04 /29 

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران) میهمانان برنامه : امیر قیام لو ـ حسام ناصحی ارجمند و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان ) به تاریخ 2017 /04 /21

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان ) میهمانان برنامه : فغالان حقوق بشر شاهرخ نجاتی – نیما حسابیان و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط ان با حقوق بشر) به تاریخ 2017 /04 /11

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر) میهمانان برنامه : فعالان حقوق بشر  آقایان ابوالفضل پرویزی – محمد گلستانجو و با اجرای مریم مرادی  

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) به تاریخ 2017 /04 /07

 دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی رفراندوم 1358 و خواسته مردم) میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند : فعال حقوق بشر- امیر قیامم لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا و با اجرای مریم مرادی

دریجه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) به تاریخ 2017 /03 /28

دریجه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی) میهمانان : فروزنده رحمت پور – فعال حقوق بشر – فرح دوستدار – محقق در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی ، نویسنده و مولف کتب و مقالات متعدد به زبانهای آلمانی وفارسی در موضوعات دموکراسی – فلسفه و تحقیقات زنان – و با اجرای : مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) به تاریخ 2017 /03 /24

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم ) میهمانان برنامه : کمال موسوی  فعال مدنی امیر قیام لو : سخنگوی نهضت دموکراسی توحیدی در اروپا و با اجرای : مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭسی ﻋﺪﻡ ﺑﺮاﺑﺮی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮاﻥ) به تاریخ 2017 /03 /14

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﺑﺮﺭسی ﻋﺪﻡ ﺑﺮاﺑﺮی ﺯﻧﺎﻥ و ﻣﺮﺩاﻥ ﺩﺭ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮاﻥ) میهمان برنامه : خانم ﺭﺿﻮاﻥ ﻣﻘﺪﻡ  ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ – خانم ﻟﻴﺪا اشجعی اﺳﺎلمی ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ و ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ اﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ – اقای اﻣﻴﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻮ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﻬﻀﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮاسی ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺩﺭ اﺭﻭﭘﺎ – و با اجرای مریم مرادی  

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک) به تاریخ 2017 /03 /07

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک) میهمان برنامه دکتر زهرا ارزیجانی فعال حقوق بشر و کارشناس و فعال محیط زیست و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﻭﺣﺪﺕ ملی و ﺭاﺑﻂﻪ اﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮمی) به تاریخ 2017 / 02/ 28

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (ﻭﺣﺪﺕ ملی و ﺭاﺑﻂﻪ اﻥ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮمی) میهمانان برنامه : ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪی ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ- ﺣﻤﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪی ﻓﻌﺎﻝ و ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮو با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (تحلیل اشکال طبقاتی در ایران فقر – اشتغال – تبعیض) به تاریخ 2017 /02 /24

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (تحلیل اشکال طبقاتی در ایران فقر – اشتغال – تبعیض ) میهمانان برنامه : بانو بهناز بهادری  فعال مدنی در زمینه جامعه بهائیان ایران – نوید مینایی  فعال سیاسی و عضو حزب کمونیست کارگری- شهریار نقشبندی  فعال سیاسی و مدافع حقوق بشرو با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) به تاریخ 2017/ 02/ 21

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری) میهمانان برنامه : فعالان حقوق بشر محمد جواد کاظمی – محمد رضا نیکخواه  و با اجرای مریم مرادی

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) به تاریخ 2017/ 02/ 10

برنامه دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان) میهمانان برنامه : رضوان مقدم نویسنده و تحلیلگر – نادر شاچری فعال حقوق بشر و عضو کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و با اجرای مریم پورحسینی

 دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع ( وضعیت ازادی ادیان در ایران ) به تاریخ 2017 /01 /31

دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی ادیان در ایران) میهمانان برنامه : اسو رستمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (گذار به دموکراسی در ایران) به تاریخ 2017 /01 /27

 دریچه ای رو به اگاهی :(گذار به دموکراسی در ایران) میهمانان برنامه : منوچهر شفایی ـ آسو رستمی ـ محمد گلستانجو ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای مریم مرادی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) به تاریخ 2017 /01 /17

دریچه ای رو به اگاهی : (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران) میهمانان برنامه : زهرا ارزجانی – سامان راکی و با اجرای : مریم پورحسینی

برنامه های اجرا شده در سال 2016

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) به تاریخ 2016 / 11/ 15

دریچه ای رو به اگاهی : (بررسی وضعیت مدیاها در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی ـ حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی و با اجرای : مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بحران پناهندگی در جهان) به تاریخ 2016 / 11/ 01

دریچه ای رو به اگاهی : (قتلهای زنجیره ای حکومت ایران) میهمانان برنامه : حمید حمیدی ـ سامان راکی و با اجرای : مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بحران پناهندگی در جهان) به تاریخ 2016 / 10/ 18

دریچه ای رو با اگاهی : (بحران پناهندگی در جهان) میهمانان : شهریار عرب شیبانی ـ بهنام آزاد و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای روبه اگاهی : با موضوع (کودکان کار در ایران) به تاریخ 2016 /10 /11

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : کودکان کار در ایران) میهمانان برنامه : بهیه جیلانی – مریم مرادی و با اجرای مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (چرایی خشونت در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 07

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : چرایی خشونت در ایران) میهمان برنامه : بهراد توکلی – رزا خلیلی  و با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (بررسی گردشگری در ایران) به تاریخ 2016 / 10/ 04

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : بررسی گردشگری در ایران) میهمان برنامه : سامان راکی  – با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی : با موضوع (ارتباط دولت ایران با صلح جهانی) به تاریخ 2016 / 09/ 23

دریچه ای رو به اگاهی (با موضوع :ارتباط دولت ایران با صلح جهانی) میهمانان برنامه : رضا ازموده – حمید حمیدی – و با اجرای  مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی) به تاریخ 2016 / 09/ 16

دریچه ای رو به اگاهی (با موضوع : جمهوری اسلامی ایران و دموکراسی) میهمانان برنامه : منوچهر شفایی ـ نوید مینایی و با اجرای : مریم پورحسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نظام آموزشی در ایران) به تاریخ 2016 / 09/ 13

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : نظام آموزشی در ایران) میهمانان برنامه : مریم مرادی – ژاله وفا – با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : ( چرائی صدور حکم اعدام) به تاریخ 2016/ 08/ 23

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : چرائی صدور حکم اعدام) میهمانان برنامه : جهانگیر گلزار – شهریار عرب شیبانی – شعله پاکروان با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67) به تاریخ 2016/ 08/ 19

دریچه ای رو به اگاهی : (نگاهی به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67) میهمانان برنامه : رضا ازموده – بانو صابری با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (اعتراض زندانیان سیاسی به شیوه اعتصاب غذا)به تاریخ 2016/ 07/ 23

دریچه ای رو به اگاهی : (با موضوع : اعتراض زندانیان سیاسی به شیوه اعتصاب غذا)

میهمانان برنامه : حسن نائب هاشم – نوید مینایی – شهریار عرب شیبانی – با اجرای مریم پور حسینی 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (مشکلات نویسندگان و نشر در ایران)به تاریخ 19/07/2016

ﺩﺭﻳﭽﻪ اﻱ ﺭﻭﺑﻪ ﺁﮔﺎهی : (با موضوع : مشکلات نویسندگان و نشر در ایران)

 میهمانان برنامه : محمد غلام ابوالفضل و شریفه جعفری با اجرای مریم پور حسینی

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی بخش دوم) به تاریخ 05/07/2016

دریچه ای بسوی آگاهی (بررسی نقض حقوق اقوام وملل ایرانی بخش دوم

میهمانان برنامه : مریم پور حسینی ، احسان فتاحی ، منوچهر شفایی ، عبدالخالق امیری

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی بخش اول) به تاریخ 29/06/2016

دریچه ای بسوی آگاهی (بررسی نقض حقوق اقوام وملل ایرانی بخش اول

میهمانان برنامه : مریم پور حسینی ، احسان فتاحی ، منوچهر شفایی ، عبدالخالق امیری

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (کودکان کار) به تاریخ 13/06/2016

میهمانان برنامه : امیر نیلو- منوجهر شفائئ – مریم پور حسینی – مریم مرادی – سپیده صفری 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19  20 21

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (روز جهانی تنوع زیستی) به تاریخ 10/06/2016

دریچه ای بسوی آگاهی : (با موضوع : روزجهانی تنوع زیستی )

میهمانان برنامه : سامان راکی ، علی محمدی و مریم پورحسینی 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (روز زمین) به تاریخ 07/06/2016

دریچه ای به سوی آگاهی : ( با موضوع : روز زمین )

میهمانان برنامه : مریم مرادی ، احمد سراج ، مسیحا 

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بحران اب در ایران) به تاریخ 26/05/2016

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع  : آب در ایران کارشناسان : خانم اعظم بهرامی , آقایان خسرو بندری ,دکتر سهرابی(مجريان خانم الیاسی و آقای نیلو )

دریچه ای به سوی اگاهی با موضوع : (بررسی وضعیت پناهندگان) به تاریخ 17/05/2016

دریچه ای به سوی آگاهی بررسی وضعیت پناهندگان امیر نیلو مارال الیاسی منوچهر شفائی

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (دیدگاه های نژادی و قومیتی در ایران)به تاریخ 05/04/2016

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع دیدگاه های نژادی و قومیتی در ایران2(آقای منوچهر شفایی – آقای احسان فتاحی – آقای شهریار نقش بندی – خانم مریم پور حسینی ) 

دریچه ای به سوی آگاهی : با موضوع : (ناقص سازی زنان 2) به تاریخ 29/03/2016

میز گرد هفته با موضوع ناقص سازی زنان (خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی )

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع : (ناقص سازی زنان 1) به تاریخ 15/03/2016

میز گرد هفته با موضوع ناقص سازی زنان (خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی )