برنامه دویست و هشتاد و چهارم به تاریخ 2018 / 01/ 19

 

قسمت اول برنامه شماره 284 رادیو کانون از ترانه شروع الی ویژه برنامه جوان و حقوق بشر

قسمت دوم برنامه شماره 284 رادیو کانون از اغاز بخش پژوهش و کتاب گویا الی گلچین سخنرانیهای کانون

قسمت سوم برنامه شماره 284 رادیو کانون از اغاز بخش ادبی الی ترانه پایانی

ترانه شروع : شیرین جان با اجرای زنده یاد هایده

اعلام برنامه ها

برنامه محیط زیست و توسعه پایدار قسمت 21 : کتر زهرا ارزجانی

ویژه برنامه جوان و حقوق بشر قسمت دوم : تهیه و اجرا ابوالفضل پرویزی و مهناز مطبوع

اغاز بخش پژوهش و کتاب گویا

شرح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی بخش اول : احسان حیاک و دیانا بیگلریفرد

شرح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی بخش دوم : احسان حیاک و دیانا بیگلریفرد

ترانه میان برنامه : اخرین بار با اجرای فرزام فیض

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه نمایندگی سوئیس 14 ژانویه 2018  لیدا شهابی

گلچین سخنرانیهای کانون : جلسه نمایندگی نسوئیس 14 ژانویه 2018 رسول پور ازاد

اغاز بخش ادبی

شعرحیدر بابا : مرحوم استاد شهریار

علی کوچیکه شعری از فروغ فرخزاد : با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی

دلنوشته : سپیده صفری

سرود زندانى

چکیده کتاب مرگ در اند ماریو بارگاس یوسا ترجمه کوثری : لیدا اشجعی

ترانه میان برنامه : اهنگ تالشی وطن

ادامه برنامه

دلنوشته : شایسته علی گلزار

معرفی کتاب به عقب نگریستن اورفئوس نویسنده بختیار علی : غزال معین

اسیر شعری از فروغ فرخزاد : با صدای بهار بهار

شعر طنز : مینا ایرانی

تو نیکی می کن و در دجله انداز از سری داستان های قابوسنامه : تهیه و تنظیم سید ابراهیم حسینی

ترانه پایانی : کنار تو با اجرای معین

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.