بایگانی ماهیانه: آگوست 2017

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) به تاریخ 2017 /08 /29

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (حقوق بشر و چرائی آگاهی از حقوق فردی) به تاریخ 2017 /08 /29 بسته هستند

برنامه دویست و چهل و سوم به تاریخ 2017 / 08/ 29

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهل و سوم به تاریخ 2017 / 08/ 29 بسته هستند

برنامه دویست و چهل و دوم به تاریخ 2017 / 08/ 25

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهل و دوم به تاریخ 2017 / 08/ 25 بسته هستند

برنامه دویست و چهل و یکم به تاریخ 2017 / 08/ 22

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهل و یکم به تاریخ 2017 / 08/ 22 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ 2017 /08 /18

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) به تاریخ 2017 /08 /18 بسته هستند

برنامه دویست و چهلم به تاریخ 2017 / 08/ 18

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و چهلم به تاریخ 2017 / 08/ 18 بسته هستند

برنامه دویست و سی و نهم به تاریخ 2017 / 08/ 15

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و نهم به تاریخ 2017 / 08/ 15 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ 2017 /08 /11

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (گرامیداشت تابستان خونین 1367 و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی) به تاریخ 2017 /08 /11 بسته هستند

برنامه دویست و سی و هشتم به تاریخ 2017 / 08/ 11

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای برنامه دویست و سی و هشتم به تاریخ 2017 / 08/ 11 بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ 2017 /08 /08

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی با موضوع : (بررسی دستور کار سند 2030 یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران) به تاریخ 2017 /08 /08 بسته هستند