بایگانی ماهیانه: می 2016

برنامه صدو سیزدهم به تاریخ 6/05/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد ویازدهم به تاریخ 2/05/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و دهم به تاریخ 29/04/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و نهم به تاریخ 26/04/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و هشتم به تاریخ 19/04/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صدو هفتم به تاریخ 12/04/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و ششم به تاریخ 5/04/2016

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع دیدگاه های نژادی و قومیتی در ایران(آقای منوچهر شفایی – آقای احسان فتاحی – آقای شهریار نقش بندی – خانم مریم پور حسینی ) به تاریخ 05/04/2016 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صدو پنجم به تاریخ 29/03/2016

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع ناقص سازی زنان 2(خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی ) به تاریخ 29/03/2016 

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و چهارم ( ویژه برنامه نوروزی 1395 ) ویژه برنامه نوروز 1395

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید:

برنامه صد و سوم به تاریخ 15/03/2016

دریچه ای به سوی آگاهی با موضوع ناقص سازی زنان (خانم مریم پور حسینی – خانم مریم مرادی – خانم پریسا حسین پور – آقای عربشیبانی ) به تاریخ 15/03/2016

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | پاسخ دهید: